آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
09355528829 - 01732358150 جمعه , 21 مرداد 1401 , 01:46 | +0430

سبک شناسی مبلمان قسمت اول

قیمت ۴,۰۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی

در این نوشتار سعی  نموده ایم که با حفظ یک سلسله مراتب تاریخی ضمن بررسی سیر تحول مبلمان عمده ترین سبک های مبلمان را در تمدن های مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

البته امکان دست یابی به اطلاهات مورد نیاز در برخی از دوره های تاریخی به سادگی میسر بوده و در برخی دیگر بسیار بعید و دشوار می باشد. در هر صورت این نوشتار تلاشی است در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در زمینه ی ویژگی های سبک شناسانه ی مبلمان و براین اساس معماران داخلی و دانشجویان معماری و دکوراسیون داخلی میتوانند از این مطالب بهره ببرند.