مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
01732331513 - 09114617797 چهارشنبه , 22 آبان 1398 , 18:28 | +0330

کارگاه ها

مدرسه معماری داخلی آرت کانر


برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون

آدرس:گرگان-خیابان 5 آذر- مجتمع هیرکان-طبقه اول - واحد 181


۰۱۷۳۲۳۳۱۵۱۳

کارگاه ها
ردیف نام دوره توضیحات هزینه دوره نوع دوره زمان شروع زمان پایان روز ساعت جلسات ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1 چوب و رزین 800,000 تومان حضوری 1398-07-06 1398-07-07 شنبه 15 2 30 30 ثبت نام
2 معماری داخلی 700,000 تومان حضوری 1398-06-07 1398-06-31 16 2 30 30 ثبت نام