مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
01732331513 - 09355528829 جمعه , 22 فروردین 1399 , 23:33 | +0430

کارگاه ها

مدرسه معماری داخلی آرت کانر


برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون

آدرس:گرگان-خیابان 5 آذر- مجتمع هیرکان-طبقه اول - واحد 181


۰۱۷۳۲۳۳۱۵۱۳

کارگاه ها
کارگاه معمارک
هزینه دوره 50,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1398-12-15
زمان پایان 1398-12-29
روز
ساعت 5
جلسات 2
ظرفیت 15
باقیمانده 15
ثبت نام
کارگاه آبرنگ
هزینه دوره 50,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1398-12-22
زمان پایان 1398-12-29
روز
ساعت 5
جلسات 2
ظرفیت 15
باقیمانده 15
ثبت نام
کارگاه عروسک سازی
هزینه دوره 50,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1398-12-22
زمان پایان 1398-12-29
روز
ساعت 15
جلسات 2
ظرفیت 15
باقیمانده 15
ثبت نام
کارگاه نقاشی های تکنیکی
هزینه دوره 150,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1398-12-22
زمان پایان 1398-12-29
روز
ساعت 50
جلسات 5
ظرفیت 20
باقیمانده 20
ثبت نام
کارگاه سفال
هزینه دوره 50,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1398-12-22
زمان پایان 1398-12-29
روز
ساعت 20
جلسات 0
ظرفیت 15
باقیمانده 15
ثبت نام
کارگاه حجم و مجسمه سازی
هزینه دوره 25,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1398-12-22
زمان پایان 1398-12-29
روز
ساعت 5
جلسات 2
ظرفیت 15
باقیمانده 15
ثبت نام
کارگاه کلاژ و کاردستی
هزینه دوره 25,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1399-01-16
زمان پایان 1399-01-31
روز
ساعت
جلسات 5
ظرفیت 25
باقیمانده 25
ثبت نام
دوره آموزشی مبانی رنگ شناسی
هزینه دوره 150,000 تومان
نوع دوره آنلاین
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1399-01-16
زمان پایان 1399-01-31
روز
ساعت 21
جلسات 4
ظرفیت 15
باقیمانده 15
ثبت نام
کارگاه سقف کشسان
هزینه دوره 700,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 1
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام
کارگاه اپوکسی
هزینه دوره 700,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 1
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام
کارگاه چوب و رزین
هزینه دوره 800,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 2
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام