آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
09355528829 - 01732358150 سه شنبه , 6 مهر 1400 , 08:02 | +0330

کارگاه ها

کارگاه ها
کارگاه حضوری پاپیه ماشه
هزینه دوره 1,000,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع
زمان پایان
روز پنجشنبه و جمعه
ساعت 20
جلسات 2
ظرفیت 13
باقیمانده 13
ثبت نام
کارگاه آموزشی دکوپاژ
هزینه دوره 800,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع
زمان پایان
روز
ساعت 8
جلسات 2
ظرفیت 20
باقیمانده 20
ثبت نام
کارگاه هنری معمارک
هزینه دوره 1,000,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع
زمان پایان
روز پنجشنبه و جمعه
ساعت 20
جلسات 2
ظرفیت 15
باقیمانده 15
ثبت نام
کارگاه سازه های رنگ و رزین و سازه های رزینی
هزینه دوره 1,200,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع
زمان پایان
روز پنج شنبه
ساعت 10
جلسات 1
ظرفیت 10
باقیمانده 10
ثبت نام