مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
01732331513 - 09114617797 دوشنبه , 7 بهمن 1398 , 01:31 | +0330

کارگاه مهارت های درآمدزا

ایده کارگاه مهارت های درآمد زا، از زمانی برایم اتفاق افتاد که هنرجویانی به دنبال مهارت های پول ساز و دارای بازار کار عالی بودند.
همین باعث ایجاد و راه اندازی مجموعه ای از مهارت های شد که شما با فرآگیری آنها، به آسانی می تواند مجموعه های بزرگی را مدیریت نمایید.