آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
09355528829 - یکشنبه , 19 مرداد 1399 , 10:48 | +0430

کارگاه مهارت های درآمدزا

ایده کارگاه مهارت های درآمد زا، از زمانی برایم اتفاق افتاد که هنرجویانی به دنبال مهارت های پول ساز و دارای بازار کار عالی بودند.
همین باعث ایجاد و راه اندازی مجموعه ای از مهارت های شد که شما با فرآگیری آنها، به آسانی می تواند مجموعه های بزرگی را مدیریت نمایید.