مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
01732331513 - 09355528829 شنبه , 23 فروردین 1399 , 00:08 | +0430

دوره های آموزشی مدرسه معماری داخلی آرت کانر

مدرسه معماری داخلی آرت کانر


برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون


۰۱۷۳۲۳۳۱۵۱۳

مدرسه معماری داخلی آرت کانر برگزار کننده دوره های کوتاه مدت و جامع رنگ شناسی و نور در معماری در شهر گرگان میباشد

دوره های کوتاه مدت
desk
دوره دکوراسیون داخلی
هزینه دوره 600,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 2
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام
دوره رنگ در معماری داخلی
هزینه دوره 600,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 2
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام
دوره نور در معماری داخلی
هزینه دوره 600,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 2
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام
دوره فنگ شویی
هزینه دوره 600,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 2
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام