آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
09355528829 - چهارشنبه , 22 مرداد 1399 , 08:45 | +0430

دوره های آموزشی مدرسه معماری داخلی آرت کانر

مدرسه معماری داخلی آرت کانر


برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون


۰۱۷۳۲۳۳۱۵۱۳

مدرسه معماری داخلی آرت کانر برگزار کننده دوره های کوتاه مدت و جامع رنگ شناسی و نور در معماری در شهر گرگان میباشد

دوره های کوتاه مدت
desk
رنگ و کاربرد آن در معماری داخلی و دکوراسیون
هزینه دوره 1,000,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1399-03-22
زمان پایان 1399-03-23
روز پنج شنبه
ساعت 14
جلسات 2
ظرفیت 10
باقیمانده 10
ثبت نام
دوره دکوراسیون داخلی
هزینه دوره 1,000,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 2
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام
دوره فنگ شویی
هزینه دوره 1,000,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 0
زمان پایان 0
روز -
ساعت 8
جلسات 2
ظرفیت 30
باقیمانده 30
ثبت نام