مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
01732331513 - 09114617797 دوشنبه , 7 بهمن 1398 , 01:16 | +0330

دوره های آموزشی مدرسه معماری داخلی آرت کانر

مدرسه معماری داخلی آرت کانر


برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون


۰۱۷۳۲۳۳۱۵۱۳

مدرسه معماری داخلی آرت کانر برگزار کننده دوره های کوتاه مدت و جامع رنگ شناسی و نور در معماری در شهر گرگان میباشد

دوره های کوتاه مدت
desk
ردیف نام دوره توضیحات هزینه دوره نوع دوره زمان شروع زمان پایان روز ساعت جلسات ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1 دوره دکوراسیون داخلی 600,000 تومان حضوری 0 0 - 8 2 30 30 ثبت نام
2 دوره رنگ در معماری داخلی 600,000 تومان حضوری 0 0 - 8 2 30 30 ثبت نام
3 دوره نور در معماری داخلی 600,000 تومان حضوری 0 0 - 8 2 30 30 ثبت نام
4 دوره فنگ شویی 600,000 تومان حضوری 0 0 - 8 2 30 30 ثبت نام