مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
مدرسه معماری داخلی آرت کانر << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
01732331513 - 09355528829 جمعه , 22 فروردین 1399 , 23:36 | +0430

برگزاری سمینار

برگزاری سمینار
desk
برگزاری سمینار
هزینه دوره 40,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1398-10-04
زمان پایان 1398-10-07
روز
ساعت 8
جلسات 3
ظرفیت 60
باقیمانده 60
ثبت نام