آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
آکادمی معماری داخلی آرت کانر (کران) << برگزارکننده دوره های معماری داخلی و دکوراسیون >>
09355528829 - یکشنبه , 19 مرداد 1399 , 10:10 | +0430

برگزاری سمینار رنگ در معماری داخلی و دکوراسیون

برگزاری سمینار
desk
برگزاری سمینار
هزینه دوره 40,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1398-10-04
زمان پایان 1398-10-07
روز
ساعت 8
جلسات 3
ظرفیت 60
باقیمانده 60
ثبت نام